2018 Honda Civic EX-T 2018 Honda Civic Sedan EX-T 50206 Miles  4dr Car 4 Cylinder Engine 1.5L CVT Tran